katalog odp
Ogłoszenia Polsko-Rosyjski Katalog stron Polsko - Rosyjski Katalog Firm Katalog miast Katalog miast Kontakt

Twoja prezentacja

dodaj ogłoszenie Dodaj stronę Dodaj firmę dodaj miasto dodaj miasto

zaloguj

Wyszukiwarka

    Ogłoszenia    Strony    Firmy
Русский Certyfikacja w Rosji, Ukrainie


Kaliningrad

Kaliningradzki obw.
od 02.01.06. Odwiedzin: 24526

zdjęcie satelitarne

Galeria zdjęć
Administracja

Urząd miasta Kaliningrad
236040 Kaliningrad plac Pobiedy, 1
Mer Miasta – Kaliningradu Jurij Sawienko
Telefon kierownika oddziału publicznego: + 7 4012 21-14-82, Faks: + 7 4012 21-16-77, E-mail: cityhall@klgd.ru, www.klgd.ru

Nasze miasto – administracyjne, przemysłowe i kulturowe centrum najbardziej zachodniego rejonu Rosji, mające status Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

To są otwarte drzwi Rosji do Europy Zachodniej, węzeł transportowy, miasto wymiany towarowej, technologiami, inwestycjami.
Kaliningrad- to miasto nieograniczonych możliwości. Unikatowe położenie geograficzne, sprzyjający klimat, niezamarzające porty oraz ekonomiczne, naturalne i ludzkie zasoby to podstawa współpracy Kaliningradu z innymi miastami Rosji oraz bliższymi i dalszymi sąsiadami.
Rozwój ekonomiczny, stymulacja małego i średniego biznesu to są priorytety w pracy merii i rady deputatów Kaliningradu.
Są to najważniejsze warunki rozwoju socjalnej strefy miasta, zabezpieczenie godnego życia wszystkim mieszkańcom.
Ustawodawcza podstawa i działalność prawna Ustaw Kaliningradu zarejestrowany przez oddział ministerstwa sprawiedliwości Obwodu Kaliningradzkiego 1 października 1996 r. według №3.
Do organów miejskiego samorządu należą:
- Miejska Rada Deputatów,
- Organ wykonawczy - meria

Statystyka

Miasto Kaliningrad – administracyjny centrum Obwodu Kaliningradzkiego – utworzony 4 lipca 1946 roku.
Liczba mieszkańców Obwodu Kaliningradzkiego na dzień 01.012004 r wyniosła 949,6 tys. osób, z których 736,9 tys. – mieszczanie, 212,7 tys. mieszkają na regionach wiejskich.
Gęstość zaludnienia – 62,8 os./1 km².
Powierzchnia obwodu łącznie z zatokami wynosi 15,1 tys. km², ląd – 13,3 tys. km²
Maksymalna odległość obwodu ze wschodu na zachód wynosi 195 km, c północy na południe – 110 km.
Klimat umiarkowany, przejściowy z oceanicznego do kontynentalnego. Średnia temperatura roczna - 8º C. Temperatura w lipcu - plus 17º C, w styczniu – minus 3º C. Średnia ilość opadów rocznych – 700 mm, maksymalnie w sierpniu i minimalnie w marcu-kwietniu.
Terytorium obwodu to równina, która jest położona od 0 do 231 m nad poziomem morza. Lasy, łąki i błota zajmują czwartą część terytorium obwodu.
W obwodzie dużo rzek i kanałów melioracyjnych, 4 tys. jezior i stawów.
Największe jezioro Wysztynieckoje (powierzchnią 17,6 km², głębokością 54 m), największe rzeki żaglowe - Neman i Priegolja.
Do unikatowych miejsc obwodu zalicza się park narodowy „Kurszskaja kosa” i rezerwat „Wislinskaja kosa”. Na „Kurszskoj kosie” działa biologiczna stancja Instytutu Zoologicznego PAH, na której co roku osiedla się dziesiątki tysięcy ptaków.
Mineralne i naturalne zasoby: ropa (prognozowane zapasy w granicach lądu – 3- 40 mln t), węgiel brunatny (1,5 mld t), torf (309 mln t).
Niemetaliczne zasoby naturalne: bursztyn (300 tys. t), sól kamienna (1,5 mld t), magnezowe sole (4,8 mld t) , organiczno-mineralne mule (15 mln t).
Na terytorium obwodu znajduje się więcej niż 90% wszystkich światowych zapasów bursztynu.
Wody podziemne: słodkie i mineralne wody – 520 tys. m³/dobę, wody ziemne – 23 km³/rok.
Powierzchnia ogólna lasów – 308 tys. ha.

Reklama

Reklama w Kaliningradzie. Miejsce reklamowe w Kaliningradzie. O Państwa firmie dowiedzą się internauci Polski, Kaliningradu, obwodu Kaliningradzkiego, Rosji. E-mail: info@strefa.ru

Таможенные услуги. Польша Pozycjonowanie, przykład Pozycjonowanie, wyniki pozycjonowania Certyfikacja GOST-R w Rosji Таможенное оформление. Склад СВХ, Калининград  Продвижение сайта в ТОП 5

Potencjał gospodarczy

Specjalna Strefa Ekonomiczna - SSE istnieje w Obwodzie Kaliningradzkim z 1996 roku.
W nowej redakcji ustawy przewiduje się wprowadzenie regulaminu
Uczestników Strefy, dla których przewidziany jest szczególny porządek zapłaty podatku i podatku od nieruchomości organizacji.
Nowy projekt ustawy pozwoli zabezpieczyć przychylny klimat inwestycyjny, podwyższyć konkurencyjność produkowanych towarów, utworzyć efektywny ekonomiczny mechanizm.
Dla funkcjonujących przedsiębiorstw zachowuje się 10-letni przejściowy okres.Ilość inwestycji w podstawowy kapitał Obwodu Kaliningradzkiego zwiększył się prawie podwójnie.
Składka inwestycji w Produkt Regionalny Brutto (PRB) regionu w 2003 r. wyniósł 26% (W Federacji Rosyjskiej 18,4%), co doprowadziło do rozwoju ekonomiki - region otrzymał inwestycyjny typ rozwoju według praktyki światowej, optymalny poziom w PKB wynosi 21-23%.
Ilość inwestycji zagranicznych za ostatnie 4 lata w realny sektor ekonomii wzrosła w 3,2 razy, a ilość przedsiębiorstw joint- venture zwiększyła się na 1,6 razy.
Inwestorami strategicznymi w regionie byli i zostają największe rosyjskie kompanii „LUKOJL”, РАО "ЕЭС Rosji''.
Jeden z przykładów projektów z inwestycjami zagranicznymi realizowanych w 2004 r. – fabryka produkcji lodówek "Snajge". Ilość inwestycji wyniosła 14 mln USD.
Federalny Program rozwoju Obwodu Kaliningradzkiego na okres do 2010 roku.
Celem programu jest utworzenie warunków dla szybszego socjalno-ekonomicznego rozwoju Obwodu Kaliningradzkiego na podstawie poszerzenia eksportu zakładów produkcyjnych i osiągnięcie dobrobytu mieszkańców regionu.
Zadania programu są następujące:
1. Zabezpieczanie strategicznych interesów Rosji w regionie Bałtyckim (31 projekt), włączając rozwój węzła transportowego, zabezpieczenie energetycznego bezpieczeństwa, utworzenia sprzyjających warunków dla czynników naturalnego środowiska.
2. Zadania ogólnofederalnego znaczenia (49 projektów), włączając utworzenie w regionie warunków zapewniających stały socjalno-ekonomiczny rozwój, transformację struktury ekonomicznej regionu w kierunki jej orientacji eksportowej, udoskonaleniu funkcjonowania SSE, rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej i rozwój turystyczno-rekreacyjnego kompleksu.
3. Zadania regionalnego znaczenia, wymagające państwowego wspierania (47 projektów), włączając kompleksowy rozwój rolnictwa, rozwój przemysłu rybnego, rozwój gałęzi branży socjalnej.
W trakcie realizacji Programu zostały zrealizowane najbardziej aktualne problemy w ekonomice i branży socjalnej Obwodu Kaliningradzkiego, w tym: rekonstrukcja pokryć lotniska „Hrabrowo", zmiana świateł, modernizacja obiektów środków nawigacji, budowa infrastruktury kolejowej przygranicznej stacji "Czernyszewskoje"
Sektor Socjalny
Rola skali regionalnej ekonomii, przyciągnięcie inwestycji stworzą podstawę dla podwyższenia poziomu i jakości życia ludności obwodu.
W obwodzie jest niski poziom bezrobocia, rośnie pensja.
W całości za okres 4 lat wypłaty wzrosły w 3,2 razy i w 2004 r wyniosła 5559 rubli
Wykształcenie
W obwodzie funkcjonuje 285 przedszkolnych jednostek, 277 ogólnokształcących szkół, z nich 9 gimnazjów, 12 liceów, 4 szkoły z rozszerzoną nauką przedmiotów, 6 szkól-internatów.
W ogólnokształcących szkołach uczy się 103,7 tys. dzieci.
Podstawowe i średnie zawodowe wykształcenie prowadzi 12 zawodówek, 9 liceów zawodowych, 11 państwowych i 10 niepaństwowych jednostek średniego zawodowego kształcenia z ogólną ilością uczących się 24,5 tys. osób.
Państwowy system wyższego wykształcenia przedstawia 6 wyższych szkół i 11 filii.
W 2005 roku Kaliningradzki Państwowy Uniwersytet przemianowano na Rosyjski Państwowy Uniwersytet im. Immanuala Kanta.
Do niepaństwowych wyższych szkół zalicza się 6 regionalnych wyższych szkół i 13 filii wiodących niepaństwowych wyższych zakładów i również 8 przedstawicielstw.
Wyższe szkoły regiony aktywnie współpracują z uczelniami Litwy, Białorusi, Polski, Niemiec, Szwecji i Danii.
Służba zdrowia.
Administracja obwodu przyjęła 9 programów celowych, które pozwolą rozwijać najbardziej aktualne kierunki.
Za okres 2001-2004 r. znacznie zwiększyło się dofinansowanie wysokotechnologicznych rodzajów pomocy medycznej.
W 2004 r. środki regionalnego budżetu na te cele wzrosły pięciokrotnie.
Wspiera się reformowanie branży. W regionie z powodzeniem realizują się projekty TASIS, JUNISEF, w takich priorytetowych kierunkach:
opieka zdrowotna matki i dziecka, rozwój praktyki lekarskiej, profilaktyka narkomanii, profilaktyka i leczenie gruźlicy.
Sport.
W obwodzie funkcjonuje ponad 160 publicznych jednostek sportowych, związków sportowych, klubów i stowarzyszeń.
Obwód dysponuje 1593 zakładami sportowymi.
Z ludnością pracuje więcej niż 1600 specjalistów.
Najbardziej rozpowszechnione dyscypliny sportu – koszykówka, piłka nożna, siatkówka, lekka atletyka, pływanie.
Stowarzyszenia Publiczne.
Obecnie na terytorium Obwodu Kalinigradzkiego funkcjonuje 1532 stowarzyszenia publiczne, w tym:
14 regionalnych oddziałów partii, 326 stowarzyszeń weteranów, 153 politycznych i 180 organizacji związków zawodowych.

Turystyka

Turystyka Kaliningrad – wyjątkowe miasto wśród rosyjskich miast.
Miasto założone w 1255 przez Krzyżaków na cześć czeskiego króla Przemysła Ottokara II, który stanął na czele wojsk krzyżackich podczas ich kolejnej wyprawy przeciwko Prusom.
Krzyżacy postawili tu zamek, a w 1256 nazywano go zamek Królewska Góra w Sambii (castrum de Coningsberg in Zambia), po łacinie - Mons Regius (później Regiomontium). Podczas dwumiesięcznych nieprzerywalnych walk (1945 r.) w Kaliningradzie było wyniszczono 90% najbardziej cennych architektonicznych budowli, około 30 chramów i domów modlitwy.
Centrum miasta stanowił ruinę. Mieszkańcy Kaliningradu starają się zachować historyczne pomniki europejskiej architektury: miejskie wrota, zamki, kościoły.
Kościół Katedralny jako jedyny który się zachował po wojnie na wyspie pod nazwą Knajphof.
Tutaj przy ścianach kościoła znajduje się grób Immanuila Kanta.
Według kronik kościół powstał w 1927 r. w północno-wschodniej części Knajphof/ Kościół poświęcała się Dziewicy Marii i Św. Adalbertu.
Budynek jest wybudowany z czerwonej cegły.Warto pochodzić uliczkami Kaliningradu, bo to właśnie one tworzą podstawowy czar Kaliningradu.
Ich architektura – to połączenie budowli tamtych lat, które pozwalają sądzić o utalentowanych architektach, potrafiących połączyć nadzieję z urokiem, realne z duchownym i szybkich powojennych budowli, nowych budynków w europejskim stylu.
Często w Kaliningradzie można spotkać rzadko spotykane zabytki.
Na przykład, barelief Bracherta „Herakl rozdzierający paść lwa” można zobaczyć przy budynku byłej Akademii Sztuki, teraz szkoła №21.
Barelief znajduje się bezpośrednia nad wodospadem.
Na podwórzu Kaliningradzkiego „Domu Malarza”, nie przeznaczonego dla odwiedzających znajduje się figura „Kupalszczica” - praca znanego Kaliningradzkiego rzeźbiarza Stanisłausa Kauera.
Przyjemnie zobaczyć w Kaliningradzie duże centra handlowe, modne buciki, salony.
Czas wolny można spędzić w przytulnych kaliningradzkich barach i restauracjach popijając kawę i rozmawiając z przyjaciółmi.
Pomniki, powstałe w przeciągu ostatnich lat charakteryzują nową epokę Kaliningradu.
Powstał pomnik A. S. Puszkina w 193 r., M. I. Kutuzowu w 195 r.
Autorem jest znany rosyjski rzeźbiarz A. Anikuszyn.
Pomnik E. Kantowi, zrobiony berlińskim rzeźbiarzem był zniszczony podczas wojny i restaurowany przez współczesnego niemieckiego rzeźbiarza Ch. Chaaka.
W roku 1992 był postawiony znów naprzeciwko Kaliningradzkiego Uniwersytetu.
Jakie kolory przeważają w Kaliningradzie?
Czerwony i zielony! Czerwony – kolor dachówek i budowli z cegły, zielony - to obfitość zieleni na ulicach miasta.
Na każdego mieszkańca Kaliningradu przypada 100 m² zieleni. Dlatego Kaliningrad przypomina park z egzotycznymi roślinami. Graby, lipy, czerwone klony, kasztany, orzechy... Te drzewa jakby były zebrane z całego świata aby udekorować miasto. Są pośród nich bardzo stare i rzadkie, jak na przykład, drzewo ginko, które rośnie przy wejściu do ZOO.
Na początku XX wieku zaczęto realizować w Kaliningradzie koncepcję „Miasto-ogród”. Jedną z pierwszych pojawiła się ulica Kutuzowa, która jest skonstruowana w dawnym niemieckim stylu.
Z Miastem – ogrodem sąsiaduje „Miasto-forteca”.
Żeby uważnie to prześledzić warto przejść się ulicą Litowskij Wal. Spacerując tę ulica trafiacie Państwo do starego Kaliningradu. Litowskij Wal prowadzi do bramy królewskiej, które były utworzone w 1765 r.
Na fasadzie figury „trzech króli” , Przemysła Ottokara II (z jego imieniem związana nazwa stolicy Wschodnich Prus), Albrechta fon Brandenburga (z jego inicjatywy w 1544 r. był otwarty uniwersytet), Fridricha I (dzięki mu małe Prusy, będąc królestwem, otrzymała międzynarodowe uznanie).

Centrum poparcia przedsiębiorczości

„...szczególnie małe przedsiębiorstwa, które nie potrzebują dużych początkowych nakładów inwestycyjnych, gwarantują szybki obrót czynników wytwórczych, szybką dynamikę rozwoju, wspomagają optymalnie i operatywnie rozwiązać problemy restrukturyzacji ekonomii, elastycznie reagują na zmiany koniunktury rynku, również nadają ekonomice państwa dodatkową stabilność.” Prezydent Rosji W. Putin

Wspierając i rozwijając dobre warunki dalszego ekonomicznego rozwoju, administracja Obwodu Kaliningradzkiego spełnia przedsięwzięcia Programu Państwowego wspierania małych przedsiębiorstw w Obwodzie Kaliningradzkim, stałe udoskonalając formy i kierunki wspierania biznesu w miastach i rejonach obwodu.
Jednym z ważniejszych kierunków takiego wspierania w ostatnie lata jest zapewnienie informacyjnego biznesu.
Szczególne znaczenie ma wprowadzanie różnorodnych form elektronicznego prowadzenia biznesu, wykorzystania możliwości sieci globalnej Internet.
Wprowadzanie wysokich informatycznych technologii w małe przedsiębiorstwa jest wysokim czynnikiem podwyższenia efektywności produkcji, a następnie, obniżce kosztów i zwiększeniu rentowności produkcji.

Obwodowa Państwowa Instytucja
Fundusz wspierania małych przedsiębiorstw w Obwodzie Kaliningradzkim
Ul. Litowskij Wal 38/14, 236016 Kaliningrad
Telefon: : +7 4012 35-33-36, 35-33-37; e-mail: info@fpmp39.ru , Strona: www.fpmp39.ru
Kierownik: Timofiejew Wladimir


powrótKaliningrad


Galeria zdjęć

Administracja

Statystyka

Reklama

Potencjał gospodarczy

Turystyka

Konferencja Współczesna Rosja


Odwiedzin: 16476655 HTML and CSS Reference